Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus (OC) is de centrale, generieke voorziening waarin het totaal aan onderwijsmodules of -producten is vastgelegd.

Onze OC vormt het hart van het onderwijs applicatielandschap. Het is de centrale, generieke voorziening waarin het totaal aan onderwijsmodules en -producten is vastgelegd. Deze modules en producten zijn gekoppeld aan de kerntaken en werkprocessen van het SBB en kunnen gekoppeld worden aan alle systemen in ons platform. Het systeem kan de andere systemen in het landschap met alle module, kerntaak, werkproces en indeling informatie voeden.

Door het onderwijsaanbod centraal te registreren en distribueren hoeft het aanbod maar één keer te worden ingevoerd (tijd), worden invoerfouten voorkomen (kwaliteit), is er één bron van waarheid en is het laatste aanbod altijd direct voor alle ondersteunende systemen beschikbaar. Als onderwijsinstelling kun je op deze manier een eenduidige ontwikkeling van het onderwijsaanbod ondersteunen.

Voordelen van de Onderwijscatalogus module

  • De onderwijslogistiek is gestructureerd
  • De OC vermindert administratie en voorkomt dubbele administratie
  • De OC faciliteert een eenduidige manier van onderwijsaanbod ontwikkeling
  • De OC faciliteert het automatisch toekennen van onderwijscontent aan studenten