Leermiddelen catalogus

Onze leermiddelen catalogus is een centrale omgeving van waaruit alle onderwijscontent kan worden gemanaged. De kracht van onze leermiddelen catalogus zit hem in de verbinding tussen de leermiddelen en de Onderwijscatalogus (OC). Er kan vanuit de OC een relatie worden gelegd tussen het opleidingsaanbod en het leermateriaal. Zo kan het leermateriaal worden gekoppeld aan de modules, maar ook aan kerntaken en werkprocessen zoals opgesteld door het SBB. De koppeling tussen opleidingsstructuur en leermateriaal (beschikbaar vanuit verschillende bronnen) heeft verschillende voordelen:

  • zo kan leermateriaal automatisch beschikbaar worden gesteld aan studenten die voor deze onderwijsmodule hebben gekozen
  • het koppelen van onderwijsinhoud aan kwalificatiedossiers wordt heel gemakkelijk gemaakt
  • het ontlast docenten in het beheer van het opleidingsmateriaal door alles vanuit één plek te beheren
  • het bevordert het van curriculum bewustheid bij docenten

Voordelen van de leermiddelen catalogus module

  • al het leermateriaal is op één plek te beheren
  • op een plek zoeken in al het leermateriaal
  • automatisering van het toekennen van leermateriaal aan studenten
  • al het leermateriaal is vanuit één plek beschikbaar voor de studenten
  • leermateriaal geautomatiseerd beschikbaar op volgorde van de structuur van de opleiding