Keuzedelen

In 2016 is een nieuw ingrediënt aan iedere MBO-opleiding toegevoegd: Keuzedelen. Na onderzoek in de markt, gesprekken met klantrelaties en interne sessies hebben we hiervoor een nieuwe module gerealiseerd die zorgt voor een substantiële vereenvoudiging en overzichtelijkheid van dit zeer arbeidsintensieve proces voor zowel de onderwijsinstelling als de student.

Keuzedelen komt ook ten goede aan onderwijsinstellingen die stappen willen zetten richting flexibel en gepersonaliseerd leren. Keuzedelen zorgen voor een meer gevarieerd en persoonlijker lesaanbod, zelfstandigheid en flexibiliteit in de studie.

Voordelen van de keuzedelen module

  • minimaliseert de administratie omtrent keuzedelen
  • de docent kan gekozen keuzedelen goedkeuren en afkeuren
  • de docent kan cijfers invoeren bij keuzedelen
  • de examenplannen van de gekozen keuzedelen zijn zichtbaar in het examenplan van de student
  • de student kant online keuzedelen inzien en zich hiervoor inschrijven
  • de student kan opleidingsoverstijgend keuzedelen kiezen
  • de student kan zien welke keuzedelen zijn goed- en/of afgekeurd door de docent
  • de student kan direct de examenplannen van de goedgekeurde keuzedelen inzien