Formatief evalueren

Met behulp van formatief evalueren breng je de groei in bekwaamheids- en competentieontwikkeling van de student in beeld op het gebied van opleidings-/kwalificatiedossiers, referentiekaders en/of 21e eeuwse vaardigheden. Hiermee heeft de student zelf de regie over zijn leerproces door de inzichten die hij/zij krijgt in zijn/haar ontwikkeling. De ontwikkeling en groei in beroepsbekwaamheid kunnen student en coach gebruiken om de flexibele of individuele leerroute van de student bij te sturen.

Voordelen van de Formatief evalueren module

  • er kan gerichte feedback gegeven worden op werkproces, leerdoel of rubric niveau
  • rubrics kunnen worden gekoppeld aan onderwijsmodules en kerntaken
  • feedback van de leerkracht, begeleider en medeleerling kan inzichtelijk worden gemaakt in een spinnenweb waardoor deze helder inzicht geeft in de status van de student
  • met het portfolio kunnen studenten op één plek informatie plaatsen over hun voortgang bij een module op opleiding
  • via het portfolio kunnen studenten feedback vragen aan docenten en studenten binnen de opleiding
  • de docent kan een beoordeling hangen aan het portfolio (summatief)